Muskelavslappende behandling mot rynker

I svært små mengder injiseres et medikament som hindrer impulsoverføring i ansiktsmuskler for å glatte ut rynker.
Dette medfører at muskulaturen vil bli dempet, og dermed vil linjene som har utviklet seg trekke seg tilbake og forsvinne, eller bli mindre tydelige. Produktet benyttes svært ofte i kombinasjon med hyaluronsyre fillere, som Teosyal og Juvederm

Muskelavslappende behandling mot rynker

I svært små mengder injiseres produktet i ansiktsmuskler for å glatte ut rynker, fine linjer og dermed gi et uthvilt uttrykk i ansiktet.

Behandlingen er spesielt egnet på ”sinnarynker” mellom øyne, linjer i pannen og på kråkefot-rynkene på utsiden av øynene. Virkningen varer i 3-5 mnd.

Resultater fra vitenskapelige studier tyder på at effekten har lenger effekt etter gjentatte behandlinger. Sannsynligvis beror dette på at muskelen som blir blokkert etter hvert blir mindre og svakere som resultat av at den ikke brukes. En annen faktor som sannsynligvis også virker inn, er at man ubevist endrer mimikk som følge av at enkelte små muskler er blokkert.

Dette middelet benyttes også i behandling av svette, som i armhuler.

Produktet blokkerer nerveimpulser til små ansiktsmuskler og hindrer disse i å bevege seg. På denne måten blir huden over glatt og uten skjemmende rynker. Det virker kun på områder hvor det er sprøytet inn, ikke på omliggende områder.

Noen personer er engstelige for effekten av dette. Ved vår klinikk benyttes kun små mengder produkt, akkurat tilstrekkelig til å hindre muskelens bevegelse. Noen er også plaget av hodepine, og kan som positiv tilleggseffekt merke reduksjon i spenninger og hodepine.

Etter behandling tar det fra noen dager opp, til en uke før man ser full effekt. Det tilbys alltid kontroll etter behandling med gratis korreksjon om dette skulle være nødvendig.

Hva med komplikasjoner og bivirkninger?

Alle behandlinger som er effektive vil kunne gi komplikasjoner. Uønskede bivirkninger er sjeldne. Produktet har vært benyttet i over 25 år i 100 land. Den vanligste bivirkning er ømhet eller en liten blodutredelse på stedet der stikket er satt.

Siden effekten er forbigående er også eventuelle bivirkninger forbigående. Det er pr i dag ikke rapportert om varige skader.

Produktet injiseres med tynneste kanyle. Dette gir lite ubehag. Behandlingen tar vanligvis ca. 15 minutter, avhengig hvor mange områder som skal behandles.

Pasienten kan gjenoppta arbeidet rett etter behandling. De første 3-4 timer etter behandling må pasienten ikke gni eller massere området. Deretter er det gunstig å bruke muskelen som er blokkert så mye som mulig.

Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search